SoL fejlesztés Az üzleti-for profit terekben és a nonprofit keretek között, az egyéni és a társas fejlesztés tereiben egyaránt dolgozunk.  Árainkat ennek megfelelően szabjuk, de a feltételezett árak 50%-t csak az elvégzett munka utáni elégedettség alapján kérjük kifizetni. Miért is? mert a pénzbeni juttatás nekünk egy visszacsatolás is munkánk minőségére nézve. Rendszergondolkodóként úgy véljük, hogy az élő szervezetek benső törvényei többek között ezt a magatartást kívánják meg tőlünk és így klienseink is partnerekké és társakká válnak a kölcsönhatások értékteremtő hálójában. Egy kisfilm minderről. 

Személyes fejlesztés: Mentornak, coachoknak,  facilitároroknak, oktatóknak és vezetőknek

Szervezetfejlesztés Kultúra váltás--ToP - Transforming Organizational Presence

   • Szervezeti intelligencia fejlesztés: Autonómia és együttműködés
   • Részvétel alapú tervezés és vezetés
   • Rendszergondolkodás és szervezeti innováció
   • Társalgás-dialógus alapú intelligencia fejlesztése az együttműködés és elköteleződés, az innováció és a rendszerszintű képesség fejesztéséhez
   • A szervezetek feminin, női ereje
       ÚT program: Új Társadalmi átalakulás, megújulás
   • Társas - Társasági - Társalgási Intelligencia  a Részvétel és Közösség alapú tervezésben, stratégia alkotásban
   • DunaSpirit: Feminin értékek az ökológiai alapú közösségekben
Új szemléletet és tetteket megalapozó kompetenciákra van szükség. A növekvő komplexitás és az átalakulás éveit kísérő káoszban a részvételre és bevonásra építő társas, teremtő, innovatív és rendszerelvű gondolkodás képességek  fejlesztése adhat helyes választ. Ezt kell most facilitátoroknak és coachoknak, mentoroknak és vezetőknek megtanulni, ha partnereiket és munkatársaikat új utakra, lehetőségekre és kihívásokra akarják felkészíteni. A SoL 20 éve ennek a gondolkodásnak és módszertan tárnak kiemelkedő, világszínvonalat biztosító szakmai fejlesztő közössége.  Alapvetés a Pillangó model, amely  alapján a rendszerszintű felajánlások, gyakorlatok és fejlődési lehetőségek az érzelmi és értelmi kompetenciákat többek között a társas és társalgási intelligencia, mint közösségi és szervezeti kompetencia képesek erősíteni és így lehetőséget biztosítanak a belső terek kinyílására és gazdagítják társas, teremtő és alkotó szükségleteinket. Pillangó model, mert egyrészt a hernyó-pillangó és az átalakuláshoz-transzformációhoz elengedhetetlen bebábozódás hármas fázisát képesek vagyunk kezelni, másrészt mert szállni és repülni és gyönyörködtetve teremtő, értékteremtő munkát végezni csak akkor tudunk, ha mindkét szárnyunk érintetlen teljességben pompázik.  Mi ez a két szárny? A belső, testi-lelki egyensúly és a kinti világban megtalált értékteremtő munka. A belső-lelki és tudati folyamatok ismerete és egész-séges kezelése és a külső, társas és társadalmi, szervezeti és intézményi keretekben közösen végzett munka, kapcsolódás és teremtő egység. 
 1. Rendszerszemléleti alapozás ( rendszerarchetípusok, mindfulness és  elmélet )
 2. A személyiség és a (munka) közösség, mint a humán erő forrása (értékek és tudatszintek) - "Ami fent, az lent = ami kint, az bent": a vezetés új modelljei (belső út) és a fejlesztés(külső út dimenziói és lehetőségei
 3. A fenntartható, új világ-benne sikeres új módszerek és gazdasági modellek:  Kék gazdaság és a The Natural Step ).............Tovább
" ..A változásokat pedig nem az új tudományos tények feltárása kényszeríti ki, hanem éppen megfordítva.  A változás holisztikus természetű: a világnézetben következik be, majd ez vezet a tények megváltozott szemléletéhez, illetve új tények felismeréséhez." Békés Vera Polányi Mihályról Rendszerszintű, mert az alábbi megközelítés a fontos
 • rendszer- és családállítás a B.Hellinger féle megközelítésbben
 • rendszerdinamika és rendszerarchetípusok az MIT Rendszerdinamika tanszékének, az 5. alapelvnek gyakorlatában,
 • rendszerszintű coaching,  a Globális SoL Coaching közösség munkatársai
Dialógus alapú átalakulási folyamatokra figyelünk, hisz
 • Deep Democracy - Folyamat alapú, A.Mindell jungi nagycsoportos munkájának megközelítését alkalmazzuk hazai és nemzetközi kollégákkal
 • a dialógus és a presencing és az Integrált Tudatos Teremtő terek -Art of Hosting ( benne a The World Café, Open Space, Future Search, Design Thinking, Dragon Dreaming és a ProAction Café) módszereit integráljuk
Bevonás és részvétel, mert nagycsoportos, az egész munkahelyet egy térbe befogó TérTeremtő dialógus módszereink, melyeket Ágota Ruzsa-2013, szenior tanácsadó-facilitátor vezeti, felügyeli és tanítványaival együtt tartja.
 • The World Café, első hazai szakmailag hiteles, Juanita Brown, a módszer kitalálójával együtt tanult és az ő jóváhagyását élvező
 • Opens Space Technológia, melyet H.Owen korábbi kollégájától,
 • Art of Hosting
 • Design Thinking, Baráth Réka- meghívásra
 • Dragon Dreaming, Livits Réka - meghívásra
 • Deep Demokrácia
 • Mély Dialógus

bejegyzéshez 1 hozzászólás

 1. Visszajelzés: A vezetés új útjai

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.