MbSR

Éber-tudat alapú Stressz Csökkentés

vezetőknek, coachoknak és facilitátoroknak

Képzést rendszeresen szervezzük, mikor 8-12 fő jelentkező összeér. .

Fazekas Gábor, és Rohánszky magda, MbSR képzők gyakorló-fejlesztő műhelyei során megismerkedünk Jon Kabat-Zinn által kidolgozott stressz csökkentő éberség gyakorlatokkal. Erről érdemes magát Jon kabat-Zinnt hallgatni egy Google előadásban itt.

A képzési program célja

Az éber figyelemképessé tesz arra, hogy pillanatról pillanatra azokkal a tapasztalatokkal légy együtt, melyet éppen átélsz, hogy a dolgokat úgy tapasztald meg, ahogy vannak: itt a jelenben, ahol valódi megoldásaid születnek, ahol a tanulás és a kiteljesedés zajlik, amely a hatékonyság és hatóerő feltétele. Az éber figyelem állapota nyugodt, nem reaktív jelenlét, ahol saját folyamatod szemlélőjeként önmagadról alkotott tudásod is bővülhet. Ez a figyelem a tudásteremtés és képességfejlesztés,a több hurkos tanulás, a coaching és facilitálás, a rendszerelvű stratégia alkotás belső lelki feltétele. Az elme lecsendesítése, az éber figyelmet elhomályosító gondolatok, érzelmek beazonosítása és elengedése, az éber tudatosság állapotának kifejlesztése a cél. Azt hinné az ember, hogy az itt tanult gyakorlatok passzív jelenlétet igényelnek, de éppen ellenkezőleg energiára, teljes jelenlétre, erőfeszítésre van szükség figyelmünk megerősítéséhez. Elvárások nélküli, elfogadó türelmes elköteleződés önmagunkhoz és napi rendszeres gyakorlás kíséri ezt az utat.

A képzés rövid ismertetése

Jon Kabat-Zinn a Massachusetts Egyetem Orvosi Központjának professzora, az éber figyelemre épülő stresszredukciós program (MBSR) kidolgozója, a módszerre épülő Stresszkezelő Klinika megalapítója. Éberség meditációs technikákat tanít, amelyek segítségével az emberek csökkenthetik a stresszt, a szorongást, a fájdalmat, hogy könnyebben megbírkózzanak munkahelyi nehézségekkel vagy épp betegségükkel. Munkáját Otto Scharmer és Peter Senge, a Presencing és U-elmélet kidolgozói beépítették abba a hatékony vezetőfejlesztő módszerbe, ami Presencing névvel vált ismertté. A könyv hazai kiadása 2012-ben várható.

Ez a program tartalmaz számos gyakorlatot: test átlégzése, body scan és hatha jóga gyakorlatok napi váltásban+ ülő meditáció, kellemes esemény tudatosítása naponta, ülő meditáció 30-45 perc és jóga felváltva, sétáló meditáció ülő meditáció, body scan, jóga váltakozva, saját program szerint, önálló gyakorlás beépítése a hétköznapokba, saját program összeállítása.

Hol alkalmazható a szervezeti életben?

Erre a felvezető műhelyben részletesebben kitekintünk. Az éber tudat alapú jelenlét fontos az értekezletek, tárgyalás és stratégiai döntés folyamatok, munkabírás és együttműködési kultúra megteremtése során.

 
  • Vezetői jelenlét fejlesztésben, presencing
  • Válság menedzsmentben,
  • Coaching és nagy csoport facilitálásakor
  • Konfliktus és válság helyzetben,
  • Döntés hozatalkor és jövőkép kialakításakor
  • Általános kommunikáció fejlesztése érdekében

 Miért sikeres és miért válik egyre népszerűvé?

Az éber figyelemre épülő jelenlét elsajátításának gyakorlata egyszerű és mégis nagyon izgalmas tanulási folyamat eredménye: a dolgokat úgy tapasztaljuk meg, ahogy vannak. Itt a jelenben, ahol valódi megoldásaink születnek, ahol a tanulás, a gyógyulás és a kiteljesedés zajlik. E figyelem előnyei között a pillanatról pillanatra történő átélés teljessége és a nyugodt, a tudatos, szorongás és stressz mentes állapotban meghozott döntések a jellemzők. Ez az állapot automatikusan felerősíti a jelenlét erejét, amely a coachingban és facilitálásban talán a legfontosabb felajánlás és az MIT, Boston és SOL kutatócsoportja, s benne Otto Scharmer és P.Senge által kidolgozott Presencing módszer alapját képezi.

A műhely képzés vezetője

Fazekas Gábor, MbSR képző, közgazgász és jelenleg a MTSZ programkoordinátora. A Jon Kabat-Zinn által kidolgozott módszertan egyik legelkötelezettebb hazai képviselője, aki az elmúlt években számos sikeres képzést tartott és hivatásának tekinti a mindfulness alapú gyógyulást és személyes hatékonyságot segítő megközelítések magyarországi elterjesztését.

Ez a program szervesen kapcsolódik a Sol 'A vezetés belső útjain' programjához, 

  • Mindfulness

  • Presencing Intézet vezető és szervezet-társadalom fejlesztő munkája

  • a  Hagyományban gyökeredző megközelítések és a divatos módszertanok elméleti háttere.

A SoL alapítója, Peter M.Senge MIT professzor itt beszél a kontempláció és a szervezetei well-being kapcsolatáról és a SOL Hu munkatársai és tisztségviselői szintén elkötelezetten járnak a vezetés és személyes fejlesztés belső útjain. Ez a SoL Luca széke első lába.