A tanuló szervezet

Mind moves energy and information flow and regulates it: monitors ( perceives and feels ) and modifies ...MIND is embodied in the whole body ...and  Self orgnaization is a process that emerges from the interactions of the elements of a( complex)  system. Alapozó feltételezések Az elme energia és információ áramlást biztosít: figyeli ( észleli és érzékeli) és átrendezi..Az elme tetünk minden porcikájában jelen van. Az önszerveződés a komplex rendszer elemei közötti kapcsolódások eredményeként kibontakozó folyamat... Valóságunkban a rendszer elemei közötti kapcsolati háló mentén tudatosan teremtett részvételünk alakítja. Luca széke-angol       Napjaink állandósága a változás. A néhány éve még biztos sikert jelentő módszerek ma már jó eséllyel nem eredményesek, a változásokkal általában csak utólag találkozunk, azoknak csak következményeivel igyekszünk megbirkózni. A szervezetek eredményességéhez ezért fontos a gondolkozás és cselekvés új modellje, ami megújító erővel bír egy szervezet egészére. A rendszerszemléletű gondolkozás az a szemlélet, amely a világot a maga egészében, összetettségében láttatja. A jövő alakítására irányuló képesség és igény, a közös szervezeti tudás létrehozása és fejlesztése, valamint a csoportos tanulás növeli a hatékonyságot, a szervezeti alkalmazkodás képességét. A személyes tudat és képességek kiművelése, kiteljesítése pedig minden, jelen világunkban működő és alkotó vezető szükséges kompetenciája és kihívása.