Változás kezelés és komplexitás menedzsment

Szolgáltatásainkban alkalmazott módszertanaink és elméleti és gyakorlati egységre épülő élethelyzetekben elmélyített foglalkozásaink olyan teremtő, generikus elméletre és tudásra épít, amely számos szervezeti helyzetben alkalmazható és kreatív és innovatív megoldásokat indít be.

 

Személyes kreatívitás

Kooperáció/együttműködés

Az öszetett, komplex rendszerek ismerete

A fenti ábra  az MIT Sloan School of Management iskolájában a Peter Senge, Ed Shein, Kim Daniel, W.Isaacs, stb. kíváló szakmai közösségben fogalmazódott meg. Azóta ez a közösség gyarapodott a SOL globális hálózatának szakmai-tudás műhelyével, s a belőle kinőtt tudás-közösségekkel, mint a The World café közösség, a Presencing Institute, a Collective Intelligencia kutató csoport, a Rendszerdinamika tanulmányok J.Forrester vezette műhelye, a Dennis Meadows szakmai közösségek hálózata, stb…
Sőt a napjainkban oly divatos TEAL szemlélet is.

Igazi szellemi forradalom, amely belülről változtatja meg a világot.

Ennek alátámasztására álljon itt a rendszerszíntű beavatkozások 12 szintje  Donella Meadows meghatározásában. A Mi rendszerünk és módszertanunk a 01-04. szinteket érinti.

12. Állandók, paraméterek, számok

11.Tartalékok és más stabilizátorok az áramláshoz képest

10.Az anyagi tartalékok, raktárkészlet szerkezete infrastruktúrák-fizikai-társadalmi

09.A késleltetés hossza a rendszerváltozáshoz képest

08.A negatív visszacsatolási körök ereje a javítandó viszonylatában

07 a pozitiv visszacsatolás eredménye

06. Az információ áramlás szerkezete (elérhetőség, kontrol, nyitottság)

05.Az adott rendszer belső szabályzói

04.A változtatás erőtere, hozzáad, módosít, önszerveződés

03.A rendszer létének célja ( rendszerelvű elemzés)

02. A mögöttes paradigma érték és gondolat minták, ami a célokat, struktúrákat és paramétereket, stb. éltetik. ( Szervezeti átalakulás alapja…)

01. Túllépni a paradigmákon ( Bohm –  Belső átalakulás-Mély dialógus)