AI Appreciative Inquiry

Értékelő, feltáró beszélgetés Az appreciation-pozitiv, eredményeket észlelő, kereső és visszacsoló beszélgetés áram, mikor a törekvésünk lényege, hogy a már jól működő folxyamatok felerősítése által tudjuk a fejlődést biztosítani és igy egy épitkező alapállással forduljunk a céljaink fele. Kovács Ildikó, a SoL Hu tagja ennek a folyamatnak egy hiteles és akkreditált fejlesztője. ezért ide másolunk írásából részleteket, mely egy coach konferencián hangzott el. EURÓPAI APPRECIATIVE INQUIRY INTÉZET EIFAI Az Európai AI Intézet - Értékalapú pozitív közösségi szemlélet kialakítását, megismertetését, terjesztését tűzte ki célul. Az intézet a francia, párizsi székhelyű IFAI intézet hatására alakult meg. Missziója, hogy egyesítse és támogassa azokat az embereket, szervezeteket, akiknek egyéni és közös célja egy pozitív, építő, aktív társadalmi szellem, közösség kialakítása. Hozzásegíteni az egyéneket, cégeket, szervezeteket, szociális hálózatokat pozitív, értékeken alapuló felfogáshoz, módszer alkalmazásához. Új perspektívát adni a gazdasági és szociális életnek egy olyan periódusban ahol a régi módszerek már nem hatékonyak. Mi az « Appreciative Inquiry » rövidítve AI? Az AI egy új megközelítés, mely: Meglévő erősségekre, értékekre épít Közös jövőképet alkot Teremt és újít Aktív részvételt biztosít Cégek, szervezetek vezetőinek, projektcsoportjainak is hatékony fejlesztési-együttműködési –építő- motivációs eszköz is egyben a szervezetfejlesztésben. Segíti a hatékony együttműködést, csapatépítést, kommunikációt és céges célok, tervek elérését, segít elkötelezni a munkatársakat még nehéz gazdasági, vagy konfliktus helyzetben is. Hol alkalmazható? Szervezetfejlesztésben, vagy szociális felépítésben Márka építéskor, stratégia váltáskor, cégfúzió esetén Változás managementben Kezdeti szervezet kiépítésekor Management és leadership fejlesztésnél Átszervezéskor és munkacsoportok kialakításakor Konfliktus helyzetben, válság estén, stb.. ......Az AI a kérdezés művészete, amely stimulálja az optimizmust és jó érzéssel tölti el a válaszadót. Vagyis, hangsúlyozta Kovács, kérdezzünk, mutassunk érdeklődést és érzelmeket! A pozitív kérdés pozitív választ szül, az pedig újabb kérdést - ennek segítségével az eddigi, problémákat boncolgató negatív spirál pozitívba fordítható. A pozitív cégkultúra szerint az eredményességhez a cégben, emberekben meglévő legjobb dolgokat kell felfedezni, kérdezi és dicsérni kritizálás helyett. Emellett nagyon fontos, hogy valamennyi érintettet, alkalmazottat bevonjuk a folyamatokba és tervezésbe. Az ily módon kialakuló cselekvőkedv és kooperáció erősíti a csoportkohéziót, ami pedig innovációt eredményez. Legyőzés helyett bevonás Ebben a megközelítésben a lényeg a vita (vagyis a másik legyőzése) helyett a dialógus, vagyis partnerség kialakítása - magyarázza Ruzsa Ágota, a SOL Intézet igazgatója. Az AI nem egy technika, hanem egy szemléletmód, amelynek köszönhetően komplexebben kezdi az ember látni a világot - vagy adott esetben a saját vállalatát. Ahhoz viszont, hogy a megnövekedett felhatalmazás, a sok új információ ne riasztó, hanem inspiráló legyen, a képességek és kompetenciák fejlesztésére is szükség van a munkavállalóknál. Ahhoz, hogy valóban szárnyalni tudjanak az alkalmazottak a munkájukban, bizonyos alapvető pszichológiai szükségleteik kielégítése az alapfeltétel - Dr. Martos Tamás a Magyar Pszichológiai Társaság Pozitív Pszichológia Szekciójának titkára szerint. Az autonómia (vagyis annak érzete, hogy ura vagyok saját sorsomnak), a kompetencia (vagyis, hogy képes vagyok arra, amit várnak tőlem), valamint a kapcsolódás (vagyis, hogy nem vagyok egyedül a világban és szükség van rám) megléte esetén lesz képes az ember olyan „mentális növekedésre", amely a munka során is nagy eredményekre vezethet. Miért is működik az Appretiative Inquiry? - A változások akkor hozzák a legjobb eredményeket, amikor pozitív megítélésből, elemzésből és elismerésből indulunk ki. Az appreciation angol szó jelentése: értékelés, megbecsülés. Elismerés és érték hozzáadása. Az értékelés kapcsolatban van az elismeréssel, értékek megismerésével, a hálával is, így a szó appreciative kettős jelentéssel bír. Jelentése vonatkozik mind az elismerés, mind a megerősítés gyakorlatára. Az inquiry: kutatást és felfedezést jelent - az Appreciative Inquiry nem csupán elismerés és értéknövelés, hanem vizsgálat is. Egy kutatás, ez esetben felismerés egyben, új lehetőség a tanulni akaráshoz, változáshoz. A módszer működik, mert az embereket emberként kezeljük és nem gépként. Mivel szociális lények vagyunk, kíváncsiak vagyunk, szeretjük elmondani véleményünket, szeretjük, ha megkérdeznek bennünket, kapcsolatainkat így alakítjuk, fejlesztjük, szeretjük megosztani másokkal történeteinket, melyekben átadjuk értékeinket, hitünket, sikereinket, tapasztalatainkat és bölcsességeinket. Így örömet szerez számunkra, ha megelégedést látunk azok szemében, akiket szeretünk és tisztelünk. Az Appretiative Inquiry tehát képessé teszi a vezetőket arra, hogy egy emberi természetes szervezetet alakítsanak ki, mely a szervezet erősségeiből