A Tanuló szervezetek és a fenntartható, élő szervezetek

A NAGY TITOK " Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted Szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot." ( Kazinczy Ferenc)

"A tanulás lényege maga a kapcsolat. Emberi kapcsolataink tükrében vagyunk képesek önmagunk és világunk megismerésére."Peter M. Senge, MIT professzor, Az 5.alapelv és a The Necessary Revolution szerzője,a Presence társ-szerzője,  és a SOL társ-alapítója.

A tanuló szervezetek Napjaink állandósága a változás. A néhány éve még biztos sikert jelentő módszerek ma már jó eséllyel nem eredményesek, a változásokkal általában csak utólag találkozunk, azoknak csak következményeivel igyekszünk megbirkózni. A szervezetek  eredményességéhez ezért fontos az együttműködő gondolkozás és cselekvés új modellje, ami megújító erővel bír egy szervezet egészére. A rendszerszemléletű gondolkodás az a szemlélet, amely a világot a maga egészében, összetettségében láttatja. A jövő alakítására irányuló képesség és igény, a közös szervezeti tudás létrehozása és fejlesztése, valamint a csoportos tanulás növeli a hatékonyságot, a szervezeti alkalmazkodás képességét. A személyes tudat és képességek kiművelése, kiteljesítése pedig minden, jelen világunkban működő és alkotó vezető szükséges kompetenciája és kihívása. Innováció és resilience,rugalmasság és autonómiával megtámogatott együttműködés, közösségi intelligencia kialakítása és a társadalmi felelősség felvállalása  -  mindez szükséges és elkerülhetetlen a jelen élő vállalatának értékrendjében és működési kompetenciájában.