Kuratórium és FB

A Tanulószervezetek a fenntarthatóságért Alapítvány  kuratóriuma

Dr Kiss Tibor
a TSZF, SOL Mo. Al. kuratórium elnök, oktató-előadó, Pécsi Tud.egyetem, Közgazd. és Regionális Tudományok Intézete

elköteleződése a gazdaság és társadalom átalakulása a fenntarthatóság és a Kék gazdaság értékei és módszerei mentén és ennek térségi megjelenítése.

Ruzsa Ágota Éva,

kuratóriumi tag, SoL alapító-Globális SOL koordinátor, volt kuratóriumi elnök(2007-2011), SOL Intézet igazgató, coach-facilitátor, oktató.

A SoL -lal még megalakulása előtt találkoztam, mikor a Dialógus csoportba jártam az MIT egyetem Tanuló szervezet Központjában. David Bohm mellett, aki már akkor lenyűgözött a dialógus és a tudati mező és a társas tudat változásának lehetőségét feltárva előttem. majd peter Senge és Daniel Kim, a rendszergondolkodás és a személyes fejlődés és a jövőbe mutató és jövő teremtő vágyakozás aktív, szervezeteket és a társadalmi struktúrákat átalakító ígéretével. Ez és a szellemi kultúrkör, ami a szervezeti és társas terekben kialakult folyamatosan arra késztet, hogy ilyen barátokkal és szellemi alkotó társakkal dolgozhassak együtt. ITT Magyarországon IS.

Hajnal Klára_92x92Dr. Hajnal Klára PhD,
egyetemi adjunktus, Pécsi Tudományegyetem TTK Földrajzi Intézet, Társadalomföldrajz és Urbanisztikai Tsz.
1999-ben kerültem kapcsolatba a Budapest Klub hazai társadalmi szervezetével, amelynek munkájában kuratóriumi tagként dolgoztam.
Jelenleg a SOL kuratóriumi tagja vagyok. Az információmegosztás és a közös gondolkodás élménye, mint a szellemi inspiráció forrása nagyon fontos számomra, a szellemi megújulás és feltöltődés lehetősége különleges érték a SOL programjain.
Egyetemi oktatóként és kutatóként több mint húsz éve foglalkozom a fenntartható fejlődés elméleti és gyakorlati kérdéseivel, szinte minden vonatkozásával. A fenntartható fejlődést kutatom, oktatom és életem ebben a szemléletben igyekszem élni. Nagy élmény számomra, hogy pár éve saját kertem van, amely szintén szellemi inspiráció számomra, de természetesen a szépség és az energia egyik meghatározó forrása is.
Nyilvános portálokon nem vagyok, de a munkahelyem honlapján igen.

Dr Kiss Ferenc,
SOL Mo, kuratóriumi tag, Nyíregyházi Főiskola,Természettudományi és Informatikai Kar – dékán, Környezettudományi Intézet – főiskolai tanár, intézetigazgató, a Környezettan Csoport vezetője, szakfelelős

Szeretném abban segíteni embertársaimat, a szűkebb és tágabb közösségünket, hogy megértsék, a természetnek részei, és nem urai, kihasználói, leigázói kell legyünk. Ha ezt nem értjük meg, nagyon közel kerülhetünk ahhoz, amit Madách Imre már Az ember tragédiája című művében is megfogalmazott:
Midőn az ember földén megjelent,
Jól beruházott éléskamra volt az:
Csak a kezét kellett kinyújtani,
Hogy készen szedje mindazt, ami kell.
Költött tehát meggondolatlanul,
Mint a sajtféreg, s édes mámorában
Ráért regényes hipotézisekben
Keresni ingert és költészetet.
De már nekünk, a legvégső falatnál,
Fukarkodnunk kell, általlátva rég,
Hogy elfogy a sajt, és éhen veszünk.

Linkek

http://www.nyf.hu/kornyezet/
http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/mm/ff/Nyitolap.htm
http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/kornykem1/nyitolap.htm
http://www.nyf.hu/kornyezet/node/8

A TSZF FB tagjai
Köves Gabriella, FB tag,oktató-előadó, Károli M. egyetem, Tanítóképző,
Dr Albert Judit, FB elnök,tanár, környezeti nevelő,FH
Bálint Virág, FB tag, kiadvány szerkesztő, HVG

Videók a TSzF-ről

Dr Kiss Tibor
Dr Kiss Ferenc
Ruzsa Ágota