Rendszerpedagógia

Ez a projektünk gyakorlatilag 2006.ősze óta zajlik.

Előtörténet
Ekkor a Mobilitás és a SoL Intézet közös meghívására érkezett Guus Geisen Hollandiából, akivel megtartottuk az első rendszergondolkodás és globális nevelés képzésünket.

Majd egy év múlva az Ariadne Gaia támogatásával a 2. Rendszergondolkodás az iskolában képzésünket. Itt született meg a gondolat, hogy egy Comenius pályázat keretében  elindíthatunk egy nemzetközi együttműködést Európában ebben a témában.

Ekkor már az Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakszolgálat meghívására résztvettünk egy 1 napos konferencián, amit két Lillafüreden tartott országos, a témában kiemelt fontosságú konferencia előzött meg. Erről ITT lehet olvasni bővebben az Új Pedagógiai Szemlében.
A pályázat többszöri beadás után sikerrel járt és magyar, holland, német, spanyol társ-iskolák együttműködését eredményezte. Itthonról a Baross G.Általános iskola, Bp. VII.ker és a Rogers középiskola tanárai vettek részt benne. A projekt egyértelműen kitágította az iskolákban tanító tanárok szemléletét és módszertanát, az egymástól tanulás lehetőségeit és a kölcsönös kapcsolódási hálók élet megtartó erejének megtapasztalását, a tananyag gyorsabb elsajátításának képességét. Terveinknek megfelelően most várjuk egy beadott Comenius Multilaterális tanulási projekt eredményét, hogy folytathassuk ezt a munkát szakmai elmélyüléssel és kiterjeszthessük számos hazai és térségi iskolában.

Kiadványok: 

A SoL munkatársai 3, ezt a tanulási kompetenciát fejlesztő könyvön dolgoznak:

1., Linda B.Sweeney és Dennis Meadows: Rendszergondolkodás játékosan, megjelenik 2013. 1. név, NKA támogatás
2., G.Pauli: Rendszergondolkodás és a mesék,
3., Linda B. Sweeney: A bölcsesség hálója—mesék a világ minden szegletéből és a fenntarthatóság és a rendszergondolkodás törvényei. 2013.

RG az iskolában—együttműködés oktatási anyagok honosításáért

Képzés

A Rendszergondolkodás az oktatásban és az iskolákban…alapok és fejlesztési gyakorlatok tanároknak és edu-coachoknak

Konferencia-nyári RG Műhely

2013. Augusztus-Szeptember

Rendszergondolkodás és Jövő-teremtés  éves műhely-konferencia meghívott vendég előadókkal,