Közösségi, lakossági fórumok

Talán a hazai közélet legfontosabb és módszertanilag legelhanyagoltabb társadalmi tere a lakossági fórumok, akr az önkormányzattok, akár pértpok, akár országjáró szellemi műhelyekről van szó. Pedig a társadalmi tudat ezekben a terekben tudna leginkább átalakulni, és a hagyományos autoritér kereteket felbontani és a dialógikus szándékot szükségszerűen új módszerekkel életre kelteni. Dialógikus szándék möögött azt értem, hogy valódi társadalmi párbeszédbe fogni, amikor mindenki gondolata és érzése egy közös, előfeltételezéseket elengedő, a tudást és megoldást együtt kigondoló terekben találkozik. Ehhez vannak azok az új dialógikus módszerek, melyeket mi a kibontakozó társadalmi, közösségi értelem szolgálatára kigondoltunk és felajánlunk. Itt a kiinduló pont nem a társadalmi egyeztetés, hanem a közös kérdésfeltevés emntén elinduló közös tervezés, amely gyakorlatilag a megoldásokat nemegyzeteti és ütközteti, hanem minden korábbi megoldás fixációt elenged és a társadalmi bölcsesség terében a részvételi tervezés fele terelgeti az érintetteket. Módszertanáról részletes leírásokat itt találhat a Tudás-SzerTárban minden érdeklődő, azaz a Facilitátor képző egyéni és kiscsoportos kereteiben személyesen is megtanulhatja...