Category: General EST- Rendszerszintű Átalakulás vezetése-Transformative Leadership

N/A -
Posted by: Ruzsa

iCal

A 2014-s évben a SoL Intézet támogatásában és hazai és nemzetközi SoL Hu partnereinek szervezésében felajánlásra kerülő programokra rá- és betekintést nyerjünk.AOH

Amivel megismerkedünk:
Alapkompetenciák új tudások mentén kialakulnak a gyakorlat és az élethelyzetek érlelődő terében.

foto1376540_729463420402435_1562330081_nHárom fő alapelv és az 5 legfontosabb képesség, amely az elmúlt 20 évben igazi megújuláson és elmélyülésen és módszertanilag gazdagodáson ment keresztül. Miért nem ment ki a divatból? mert folyamatos és helyes válaszokat tud adni a gyorsan változó és néha ijesztő káoszban formálódó világunkban. A tanulás és a reziliencia, rugalmas és kreatív életrevaló döntés hozatal és a megújulás és innováció képessége, miközben a vezető teremtő teret tart és intuitív felismerésekben az érintettekkel közösen tud hitelesen jelen lenni.

Igy érinteni fogjuk az 5 alapelv mentén a legújabb irányokat:

a kognitiv pszichológia és a pozitiv pszichológia
dialógus és kollektiv intelligencia
mindfulness és presencing
rendszergondolkodás és részvételi vezetés a tervezés és a közösségi döntéshozatalban
új gondolkodás - emergencia és intuíció a jövőteremtő gondolkodásban
a tanítás-utasítás - a képzés és segítés - a megtermékenyítő tér facilitálása
a motiváció a változó, átalakuló világ
A két nap erre reflektál a személyes és a társas tanulási tereket inspiráló módszerekkel.
mesterré válás - belső fejlődés és kiapadhatatlan inspiráció a nehézségek és kihívások, az intellektust szinte meghaladó új képességek kifejlése által. Ilyen a kvantum látásmód, az intuíció, a másokat inspiráló jelenLét..
a konverzáción alapuló és a részvételt erősítő társalgási-dialógikus vezetés, amely számos érdekes és emergens tapasztalatra és odafigyelés érlelő csendjében kibomló új tudás táptalaja,
a komplexitás, világunk összetett és napjainkban nagyon gyorsan változó helyzetképének némi megértése a rendszerszintű összefüggések és a holisztikus látás által..

E három láb hordozza és alkotja mindazon módszerek eszenciáját, melyekkel behatóbban és készségszintre rásegítően már februártól részleteiben is foglalkozhatunk.

A 2 napos képzést tartja: Ruzsa Ágota, tréner, coach és facilitátor, a hazai SoL alapítója és a Globalis SoL vezetői testületének tagja...1992 óta elkötelezett SoL és társai fejlesztő.

EST- Rendszerszintű Átalakulás vezetése-Transformative Leadership

    közvetlen linka könyvjelzőbe.