TTD facilitátoraink és terelgetőink

Tér-teremtő facilitátoraink

Teret nyitunk az önszerveződő, felelős, megújító és átalakító tetteknek "...the defining feature of entering the field of presencing is the absence of manipulation and manipulative practices. That's the core. In doing this work, all we can do is to open the doors. But we can ever take away the decision each human being makes: to go though this door - or to stop short of it." Theory U, Otto Scharmer Ruzsa Ágota Éva Ruzsa Ágota Éva, MbS Coach és facilitátor. A SoL Intézet alapító igazgatója. Az utóbbi 30 évben folyamtos motivációval igyekszik a kelei és a nyugati gondolkodásmódokat összekötni. A facilitátorrá John Heron tanszékén, a Humán Potenciál munkacsoportban történt részvétele után vált 1988-ban. Vezető tréner, aki képzéseiben, munkáiban a fő hangsúlyt a különböző, a dialógust és más együttműködést támogató nagycsoportos folyamatokra fekteti, melynek alapját a stratégiatervezést, konfliktuskezelést hatékonnyá tevő módszerek adják. 1988 óta, a Surrey egyetemen végzett tanulmányait követően személyiség- közösség, és szervezetfejlesztő facilitátorként, coach - trénerként dolgozik. A dialógus facilitátor képzés alapjait 1992-94 között, az MIT Tanulószervezetek Központjában, a W. Isaacs vezette Dialógus facilitátor fejlesztő csoportban alapozta meg számos munkatársával, barátjával együtt. Többek között együtt dolgozott Juanita Brown-nal, a World Café módszerének megalkotójával, akiknek megközelítését integrálta számos hasonló módszerrel és a Hellinger rendszerállítás és A.Mindell Mély demokrácia elméleti és gyakorlati folyamataival Jobbágy Mária Jobbágy Mária, egyéni-, szervezeti-, közösségi- és környezeti tanácsadó. Életpályája úgy alakult, hogy tapasztalatot szerzett az egyének, családok, csoportok és szervezetek tevékenységének fejlesztésében különböző időben és számos módszerrel. Népművelőként az életmód és a kultúra, a családok segítőjeként a szociális és pszichológiai „felzárkózás” új módszereinek fejlesztése, mentálhigiénikusként a lelki egészség védelme, trénerként és tanácsadóként a vezetői és szervezeti hatékonyság, végül klasszikus feng shui tanácsadóként az egyén – szervezet - környezet egyensúlyának megteremtése vált küldetésévé. FengShui mesterei: Halassy Marianna és Master Yoseph Yu (FSRC-Feng Shui Research Center) A tudatos Tér-teremtéshez a klasszikus feng shui módszereivel járul hozzá. A terek feng shui megoldásokkal történő átalakításával otthonosabb környezetet teremtve, kedvező hatással lehetünk kapcsolatainkra, egészségünkre, anyagi helyzetünkre.  Szentirmai Judit Szentirmai Judit, tanár, szociológus. Jelenleg egy alapítványnál érzelmi és magatartás problémával küzdő gyerekekkel, tanáraikkal, szüleikkel, nevelőikkel dolgozom. Kiterjedt tapasztalatot szereztem civil és közigazgatásban dolgozva. Hiszek a megtartó energiákban, a kimondott szavak erejében, a beszélgetésekben, a közös gondolkodásból teremtődő lendületben. 2011. májusában magam is résztvettem az angol nyelvű AOH képzésen. Meghívott vendégeink:
  • Kovács Ildikó, AI szakértő-tréner
  • Máté Lajos, Hagyomány kutató
  • Kurucz Katalin, Tempus Közalapítvány
  • Erdei Annamária, Eu Bizottság, Brüsszel
Segítő társaink: Kaminszki Ildikó, háziasszony, és a TTD önkéntesei