Stratégia és részvételi vezetés

 Stratégiafejlesztés és vezetés bizonytalan időkben

“Strategic planning towards sustainability requires engaging in profound change, an inner shift in peoples values, aspirations and behaviors guided by their mental models, as well as an outer shift in processes, strategies and practices.” Peter Senge A a teszik vezetés és munka és hétköznapjaink a mai, változó, és mély átalakulást megígéző korban  igazán próbár belső, rugalmas ellenállást és alkalmazkodást- az un. resiliens képességeinket szervezeti és személyes szinteken egyaránt. Ez kihat a stratégiai tervezés elmélyült változást feltételező módszereire, napi munkavégzésünkre, jövőkép alkotó belső megújulást erősítő képességeinkre, értékeinkre, céljainkra, vágyainkra és viselkedésünkre. Ez a mély belső átalakulás megváltozott személyes belső  " infrastruktúránk "- gondolat mintáink, érzelmi és társas kapcsolódási mintáink - által képes alakot ölteni és ezzel egy időben a külső társas "infrastruktúrák " változását is feltételezi, ami átalakult folyamatokat, stratégiákat és  szervezeti működést kell jelentsen. Itt új képességeket kell kifejlesztenünk: Personal Mastery: ( az 5 alapelv egyike )
  • stresszkezelés és stresszoldás-átemelés kreatív feszültségbe,
  • éber tudat és mindfulness alapú jelenlét
  • hatékony érzelmi tudatosítás és érzelmeink és gondolat mintáink kapcsolata?
  • test-tudatos lazító, légzés és autorgén tréning gyakorlatok
  • Imagináció és belső képalkotó képesség
A Society for Organizational Learning, az MIT egyetem szellemi kohójában kiforrva, ebben az értékrendben alakította ki személyes és szervezeti fejlesztési folyamatait.  Ennek időtálló volta, a módszerek generikus ereje épp abban mérhető le, hogy az elmúlt két évtizedben nemhogy elkoptak volna, de nap mint nap nagyobb hívás és szükség van rájuk. A rendszerdinamika és a komplexitás kezelésének művészei ismerete valódi igénnyé vált. A személyes, belső-nagyon nehezen elmozduló és tacit értékekben rögzült - gondolat minták oldása és átalakítása igazi kihívás és elmélyült egyéni és társas fejlesztő munka eredménye. A közös jövő, a jövő-kép húzó, vonzó, aspiráló ereje még mindig nehezen lép életbe, mert céjaink és belső képünk a vágyott jövőről túl mélyen gyökeredzik a múlt problémáiban és kevésbé alakít ki a látomások erejével bíró jövő emlékeket. A SoL Intézet elkötelezett ennek az új, XXI-századra hívó értékrendnek a keretében olyan szervezeti és társadalmi változásokat támogató tudásoknak átadására, belső kapacitások fejlesztésére, amely által ez az átalakuló képesség teremtő erővel és folyamatos megújulási képességgel gazdagítja az érintettek lehetőségeit. Itt felajánlott szolgáltatásaink épp ilyen generikus, teremtő képességek kialakítását szolgálják

1. a coaching-személyes fejlesztés 2. a facilitálás - csoportos/társas fejlesztés TérTeremtő erejével 3. a fenntarthatóságot szolgáló átalakító folyamatokat támogató értékek és tudás átadásával 4. a szervezeti intelligencia és tudás kialakítását támogató folyamatokkal 5. a komplexitást, rendszerdinamikai összefüggéseket és kölcsönhatásokat működtető folyamatok megértésével

Célunk határozottan nem az, hogy tanácsadói, támogatói függőséget teremtsünk.  Mélyen valljuk, hogy a külső segítő, mint egy tükör, melybe bele-belenézünk visszacsatolást kereső igényektől vezérelve fontos,  de a megoldást nem ő hozza.  A megoldást mindig és állandóan az alakuló és változó élet áramába ágyazva kell önmagunkban terelgetnünk.  Ehhez rugalmas, értékteremtő, nyitott és a mindenkori jelenbe ágyazott, de a jövő látás erejéből táplálkozó képességeink hordozzák. Ezeket nem tanultuk. Más iskolákban és élethezlyzetekben alakult ki és formálódott értékrendünk és tudati világunk. De ha EZT meg tudjuk változtatni, akkor az "élet elixir " kulcsa kerül birtokunkba. Személyes és társas, szervezeti és társadalmi szinteken egyaránt. Miért törekednénk ennél kevesebbre?? Mi lehet vonzóbb és kívánatosabb, mint olyan szervezet vezetőjeként alkotni és termelni-teremteni és szolgálni, amely ilyen értékekbe ágyazott működés mellett az életet szolgálja és általa " kiérdemli dolgozói elköteleződését" ( Göran Carstedt ).