Tanuló-fejlesztő tudás műhelyek

A SoL mentén az elmúlt évtizedben számos - képzéseinken részt vett és/vagy SoL tagként velünk egyött dolgozott - személy és szervezet erősödött meg és kezdett önálló munkába, alapított saját szervezetet, vagy épp az itt tanultakat önmaga belső megértésén és szűrőjén átengedve saját tudását és módszertanát gazdagította. Ilyen állandó műhelyünk a
  • SoL 5.alapelv Olvasó műhely, ahol SoL érdeklődők és tagok ismerkedhetnek közösen Az 5.alapelv című P.Senge klasszikus könyvvel, amely számos műhelynek, egyetemnek, szervezetfejlesztő módszernek és egyetemi tanszéknek adott egy életre szóló inspirációt.
  • Térteremtő Facilitátorok műhelye, ahol az alapok megismerése és megélése után a közös, a társtanulás terében fejlődünk tapasztalataink megosztása révén.
  • Tudatos teremtők - érzelmi intelligencia, szervezeti intelligencia és mindfulness, ahol a Vezetés belső útján járunk közösen és együtt"...A dolgos test s az alkotó szellem, mondd, hogy törhetne egymás ellen? "Az elme, ha megért, megbékül, de nem nyughatik a szív nélkül. S az indulat muló görcsökbe vész, ha föl nem oldja eleve az ész...." József Attila: Alkalmi vers...1934
  • Rendszergondolkodás és komplexitás menedzsment műhely - ahol a rendszergondolkodás és a rendszerállítás elméletét és gyakorlati alkalmazását gazdagítjuk
  •  SoL Coaching műhely