Presencing-Tudatos Jelen*lét-U elmélet

Az U elmélet az elmúlt két évtizedben Peter Senge, J.Jaworski  és  Otto Scharmer és a szellemi-tudás közösség belső munkájában kiforrott módszer. Gyökerei D.Bohm dialógus elméletéhez, Jon Kabat-Zin mindfulness módszertanához nyúlnak vissza, melyek az idő mélységes kútjából ( buddhista mindfulness és kvantum fizika és Krishnamurti filozófiája, stb ..) merítik a megújulás vízét. Scharmer, Senge és Jaworsky az elmúlt évtizedben két könyvben fejtették ki alapállásukat a XXI.század vezetői kompetenciáira vonatkozóan: Presencing és U elmélet A módszer esszenciális tartalmak, átalakulási folyamatok leírást és elsajátítását teszi lehetővé. Vezetés a jövőből, amely folyamatos kibontakozásban van= “learning from the future as it emerges”. Ennek észlelése és megjelenítése a “Presencing” (amely a “presence” és a “sensing” szó összetétele). Scharmer állítása, hogya presencing egyben legmélyebb ősforrásunk megpillantása= “vision of our deepest source”.Ezt az állapotot akkor élhetjük át, mikor akaratunkat, szívünket és elménket egyszerre vagyunk képesek kitárni.  és aktív befogadó alapállásban azzal együtt mozogni, ami épp akkor mutatkozik meg, mint valóságunk aktuális és valós állapota. Kitárt elme: olyan képesség, amely révén új szeművegen, új értelmezésben tudjuk látni azt, ami van és felfüggesztjük vélemény alkotó, elutasító vagy éppen támogató megítélésünket, amely a múlt tapasztalatára épül.  A kiváncsi odafigyelés, meghallgató hallgatás aktív csendjében a kérdező és kereső rácsodálkozás és még eddig még nem látottak és hallottak fele fordulás képessége.Ez az értelmi intelligenciánk, melyet oly nagyra értékelünk. Kitárt szív:A figyelem, hallgatás és együttérzés több dimenzionális képessége. Amikor szivesen hallgatok, szivből figyelek.  Ez az érzelmi intelligenciánk kulcsa. Napjaink pszichológiája, szervezeti és társas fejlesztése elképzelhetetlen a sziv- a szeretet - minőségének megélése nélkül. Sem terápia, sem fejlesztés, sem kócsing, sem facilitálás, sem vezetés  nem működik zárt szív és zárt tudati állapotban. Ezt számos kutatás és gyakorlat támasztja alá. Ilyen pl.Paul J Zak, a Center for Neuroeconomics Studies, Claremont ­Graduate University, California. igazgatójának legújabb könyve The Moral Molecule. Jon Kabat-Zin munkássága, aki a Massachusetts Orvosi egyetemen a Stressz Csökkentés Klinika és a Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society meglalípítója, számos könyv szerzője. Szívünk és elménk kitárul, és ekkor elképzelhetetlenül nagy és új dolgokra képes.   Ehhez a támogató-szerető, megbecsülésben és elismerésben gazdag attitüd útja vezet.  Hogy egy másik Nobel díjasbiológus kutató  kutató,Humberto Maturana, szavait idézzem " Intelligenciákat egyedül a Szeretet képes táplálni." “Love is the only emotion that enhances our intelligence.” Kitáruló akarat: Kitárt szívvel és elmével képesek vagyunk rálátni az egészre, befogadni annak összességét-magát a rendszert, melyben élünk,létezünk és cselekszünk. Mégis, a szabad és a feltáruló egészből fakadó és arra irányuló cselekvés a felszabadult és kitárult, emgnyíílt akarat által képes teremtő tettekre.  Képes vagyok-e régen bevált, de mostanra hasztalan vagy épp gátló  önazonosságomat, megszokott működési mintáimat elengedni és a jövő, közeledő és a jelenben megragadott valóság hangját meghallva, azt beengedve új tettekre? Elengedés és beengedés. Ez a spirituális intelligencia, amely új irányokat, megújult életerőt és kreatív alkotó teret képes megnyitni.