SoL vezérelvek

 

                                                A nemzetközi és hazai SoL hálózat  

A SoL célja, hogy olyan elméleteket és gyakorlatokat fedezzen fel és alkalmazzon, amelyek az emberek és szervezeteik kölcsönös fejlődését szolgálják. A SoL célja, hogy olyan szervezeti-közösségi kultúra kialakításában segédkezzen, amelyek “ kiérdemlik dolgozóik, tagjaik bizalmát és munkáját.” (Göran Carstedt, ex- IKEA ig.)

A SoL vezérlő elvei

 • Tanulási ösztönök – Hisszük, hogy minden emberi lény élethosszig tartó ösztönös tanulási vággyal és képességgel rendelkezik. Minden szervezetnek támogatnia kell ezt a késztetést (oly módon, hogy az előnyeit is élvezze).
 • A tanulás társas folyamat– Az emberek legjobban együtt és egymástól tanulnak. A tanuló csoportokban való részvétel az eredményesség, elégedettség és a boldogság lényeges feltétele munkahelyünkön.
 • Tanuló csoportok – Egy szervezet teljesítménye és eredményessége alapvetően a szervezet által létrehozott tanuló csoportok teljesítményétől függ.
 • Harmóniában a természettel – Szervezeteinknek az emberi természettel és a természeti környezettel mind nagyobb harmóniában kell fejlődniük.
 • Lényegi tanulási képességek – A szervezeteknek egyéni és kollektív képességeket kell kifejleszteniük, hogy megértsék a komplex kölcsönhatásokat, alkotó beszélgetéseket tartsanak és táplálják az egyéni és közös törekvéseiket.
 • Szervezetközi együttműködés – Azok a tanuló csoportok, amelyek több szervezetet kapcsolnak össze, lényegesen növelhetik az egyén és a szervezet alapvető képességét a változásra, illetve az alkalmazkodásra.

Ezért a SoL és tagjai arra törekednek, hogy:

 • Ne hozzanak magas szinten olyan döntéseket, amelyeket alacsonyabb/helyi szinten is meg lehet hozni. (Szubszidiaritás elve)
 • A döntéshozó testületek olyan eljárásokat használjanak, amelyek minden lényeges érintett felet bevonnak (szándékát reprezentálják) a döntési folyamatba. (Bevonás elve)
 • Terveiket ezen alapelvekkel összhangban fejlesztik tovább oly módon, hogy a közösség, mint egész, és az egyes tagok képességei egyaránt fejlődjenek. (Közös felelősség elve)
 • Folyamatosan felülvizsgálják a tanulást gátló külső (szervezeti) és belső (intellektuális) korlátokat, szabályokat. Megváltoztatják a tanulást gyengítő szabályokat, hogy a szervezeti és intellektuális korlátok túlhaladhatók legyenek. (Nyitottság, rugalmasság elve)
 • Olyan vezetési elméleteket, gyakorlatokat, folyamatokat alkotnak és használnak, amelyek növelik az alkalmazkodóképességet, a változatosságot, (rugalmasságot) és az innovációt. (Alkalmazkodó vezetés elve)
 • A közösség által létrehozott kutatási eredményeket úgy használják, hogy azok a társadalom hasznára váljanak. (Szellemi termékek hasznosításának elve)
 • Nyíltan és tisztességesen elismernek minden elmélethez és eljáráshoz fűződő szellemi hozzájárulást, függetlenül attól, hogy a szervezeten belülről vagy kívülről származnak. (Elismerés elve)
 • Hozzájárulnak a kutatásokhoz és/vagy részt vesznek azokban, a képességfejlesztő gyakorlatokban, a legmagasabb minőségi szintre törekedve. (Részvétel és minőség elve

 

A vezérelvek pdf formátumban A SoL célja és Vezérelvei