Co-Counselling

Co-counselling - Önsegítő, társsegítő módszer, A társas tanulás célja, hogy a résztvevők egy 39 órás alapkurzus   során elsajátítsák az 1970-s évek óta élő és aktív önsegítői és kölcsönös támaszadói készségeket elmélyítő módszert., amely John Heron nevéhez kötődik Európában, akit sokan az akció tanulás megteremtőjének tekintenek. A co-counselling alapok elvégzése után
  1. megerősödik mély odafigyelésed önmagadra és másokra
  2. az asszertív kommunikációhoz alapvetően szükséges önreflexiód és érzelmi intelligenciád
  3. a páros  és csoportos munka szerkezete tisztább és erősebb énképhez vezet, amely társul a spirituális fejlődést szolgáló éberség és megfigyelő, meditatív, reflektáló éned kibomlásában
  4. résztvehetsz egy évenkénti, nemzetközi találkozón, ( CCI ), amely gazdagíthatja személyes kompetenciádat  
 Alkalmazható:  
  • a támaszadás, a konzultáció, a coaching, tanítás és vezetés terén
  • az önreflexió, az érzelmi intelligencia és az önértékelés terén,
  • sőt ehhez egy elkötelezett támaszcsoportot és módszertant is kapsz
  • személyes fejlődésed egy támogató közösségben történő folyamatos gazdagítására,
  • segítői foglalkozás során egy értő társ támogatásával önreflexióra,
  • szakmai műhelyek belső, közösségi terek erősítésére, minden támaszadó, segítői foglalkozásban ( tanár, pszichológus, mentálhigiénés szakemberek, gyógyítók,), közösség és szervezetfejlesztők, coachok és facilitátorok, stb.
A képzés szervesen kapcsolódik és moduláris alapon elfogadjuk a SOL Intézet Sol TT coach- és facilitátor képzési programjában. Vezeti:  Ruzsa Ágota, ős-cocos, tréner, facilitáror, coach és térteremtő és egy-egy régi cocos társ. Időpontokat az AGA honlapján lehet találni.  Örömmel várunk a Társas fejlődés műhelyünkben, amelyet minden hó 3. szerdáján a  családállítással egybekötve tartjuk.