Stratégia tervezés az intelligens szervezetekben

"Minden stratégia  a jövőre irányuló feltételezéseink körén nyugszik és hogy miképp tudunk harmonikusan jelen lenni a jövővel, amit megjelenítünk." ( Senge ) A stratégia tervezés napjainkban három oldalról megközelíthető szemlélet és ebből fakadó módszertan alapján történik. Három megközelítés - Három tudatszínt 1. A probléma megoldó fejlesztés, ami a jelen nehézségeiből, a rossz helyzetre fókuszáló megközelítésből fakad és gyakran a múlt elemzésére épít mielőtt abból következetetéseket levon és jövőépítésbe kezd. 2. A Jövő alapú tervezés, amely szcenáriók-szervezeti és társadalmi jövőképek- jövő emlékek kidolgozásával az Intelligens szervezetet - szükség és igény esetén - gyors döntésekre és fordulatokra készíti fel. Ilyen módszerek a szcenárió tervezés, a backcasting, ai interaktív nagycsoportos módszerek ( The World Café-Open Space, Future Search, Team Syntegriity, stb. ) 3. A jelen alapú-Teremtő Tudatra kinyíló részvételi-közösségi tervezés- a Presencing, amikor a jelen mélységes mély kútjába tekintve, minden korábbi mentális mintánkat felfüggesztve, képessé válunk a jelen tér-időn túli alkotó terébe lépve ÚJ-Innovatív, korábbi mintázatokkal nem rendelkező jövőt teremteni.  Ez a co-creation teremtő teamje. A SoL Intézet munkatársai alapvetően a 3. megközelítésre nyitottak, de a 2. típusú tervezés módszertanait mélyen ismerve természetesen ott is otthon mozognak.  Hisz számos módszertant ezen a két szinten ők honosdítottak meg talán legelőször magyar nyelvterületen. ( Dialógus és The World café-ProAction Café, Art of Hosting, Presencing, Team Syntegrity, stb...)