Változás kezelés és komplexitás menedzsment

Szolgáltatásainkban alkalmazott módszertanaink és elméleti és gyakorlati egységre épülő élethelyzetekben elmélyített foglalkozásaink olyan teremtő, generikus elméletre és tudásra épít, amely számos szervezeti helyzetben alkalmazható és kreatív és innovatív megoldásokat indít be.   Személyes kreatívitás Kooperáció/együttműködés Az öszetett, komplex rendszerek ismerete A fenti ábra  az MIT Sloan School of Management iskolájában a Peter Senge, Ed Shein, Kim Daniel, W.Isaacs, stb. kíváló szakmai közösségben fogalmazódott meg. Azóta ez a közösség gyarapodott a SOL globális hálózatának szakmai-tudás műhelyével, s a belőle kinőtt tudás-közösségekkel, mint a The World café közösség, a Presencing Institute, a Collective Intelligencia kutató csoport, a Rendszerdinamika tanulmányok J.Forrester vezette műhelye, a Dennis Meadows szakmai közösségek hálózata, stb... Sőt a napjainkban oly divatos TEAL szemlélet is. Igazi szellemi forradalom, amely belülről változtatja meg a világot. Ennek alátámasztására álljon itt a rendszerszíntű beavatkozások 12 szintje  Donella Meadows meghatározásában. A Mi rendszerünk és módszertanunk a 01-04. szinteket érinti. 12. Állandók, paraméterek, számok 11.Tartalékok és más stabilizátorok az áramláshoz képest 10.Az anyagi tartalékok, raktárkészlet szerkezete infrastruktúrák-fizikai-társadalmi 09.A késleltetés hossza a rendszerváltozáshoz képest 08.A negatív visszacsatolási körök ereje a javítandó viszonylatában 07 a pozitiv visszacsatolás eredménye 06. Az információ áramlás szerkezete (elérhetőség, kontrol, nyitottság) 05.Az adott rendszer belső szabályzói 04.A változtatás erőtere, hozzáad, módosít, önszerveződés 03.A rendszer létének célja ( rendszerelvű elemzés) 02. A mögöttes paradigma érték és gondolat minták, ami a célokat, struktúrákat és paramétereket, stb. éltetik. ( Szervezeti átalakulás alapja...) 01. Túllépni a paradigmákon ( Bohm -  Belső átalakulás-Mély dialógus)