Társadalom fejlesztés

Tudatos vezetés az új, alakuló világban...

Peter Senge

 • tudatos tér a változásnak kitárva
 • a kör és a részvétel alapú jelenlét

Facilitálás és Részvételi vezetés szervezeti és közösségi terekben

TérTeremtő Dialógusok

 • A részvételi vezetés művészete
 • A fenntartható együttműködés és társadalmi párbeszéd módszertana
 • A szervezeti intelligencia fejlesztés életterei

 Kérdezed-e néha magadtól, hogy

 • Képes vagyok-e fenntartható, hiteles részvételi tereket teremteni bölcs és innovatív döntések kiművelésére és fenntartható alkalmazására?
 • Vannak-e és hol olyan tapasztalatok és módszertanok, amelyek megújulást és bevonást, innovációt és okos döntéseket segítenek elő?
 • Tudom-e társainkban is felkelteni a tanulás és munka tereiben a közös elköteleződést?
 • Fel tudom-e ébreszteni szervezetem, hálózatom, közösségem kollektiv intelligenciáját?
 • Tudom-e biztonsággal és asszertíven a növekvő káosz és folyamatos átalalkulás bizonytalanságában, gyakran félelmében a rám bízott közösséget, csapatot vezetni.
A fenti kérdések bizonyára sok emberben felmerülnek és válaszokat keresnek. grafikon A Conversational Leadership modelje Juanita Brown és Tom Hurley által kidolgozva, melyről magyar nyelven itt olvasható Ruzsa Ágota előadása, aki a győri Tudományos konferencián tartott előadást 2010-ben. AJÁNLATUNK A facilitátor-térteremtő szakmai műhelycsoport tagjai a SoL Intézet keretében örömmel állnak minden érdeklődő szolgálatára. Ennek keretei:

1. Nyitott képzéseink és rendezvényeink 2., Szervezeti belső kompetencia fejlesztés:

 • facilitátorok képzése
 • a vezető, mint térteremtő-dialógus alapú vezetés
 • teamfejlesztés térteremtő dialógus körökben

3., Szervezeti belső

 • stratégiai nagycsoportos tervezés,
 • vezetői elvonulás,
 • stakeholder dialógusok
Módszertanunk Az AoH-TérTeremtő dialógusok képzésünk a nemzetközi, globálissá formálódó közösség munkája, melyet 2011. május 9-11. között tartottuk itthon, Magyarországon először angolul 12 európai és Európán túli (Tibet-Kína, India, USA, Új Zéland ) ország tagjainak részvételével. Most mindezt magyarul, hazai tudással és sajátosságokkal kiegészítve minden érdeklődőnek elérhetővé tettük. A Tér Teremtő Dialógus: technikák, módszerek, elméletek és gyakorlatok egybeteratózó csokra, amely lehetővé teszi különböző célú és méretű csoportok bármilyen téma mentén történő facilitálását. Ilyen módszerek a Kör, a DiaLógus, a Törzsi Tanácskozás, The World café, az Open Space, a ProAction café, a Team Syntegrity, az Appreciateive Inquiry,a Vizuális/Képi facilitálás Elméleti alapokat ad a Teremtő kör ( Lecsendesedés, kapcsolat,cselekvés és a teremtés), a káosz elmélet-és a káordikus szervezetek, az élő szervezetek és a rendszerelmélet, a pozitiv pszichológia és a konstruktiv kognició, az agyfélteke és a tükörneuronok kutatása, a fenntarthatóság-komplexitás elmélete, stb. A Tudtos TérTeremtés alapelvei a kollektív tudás és intelligencia fejlesztésének elméletére, az eltérő szempontok és lehetőségek közös felfedezésére, az aktív részvételre és elkötelezettségre, illetve a konfliktusok kreatív és előremozdító párbeszédekké történő átalakítására épít. Erről többet olvashattok az www.artofhosting.org honlapon és a nemzetközi közösségi oldalon, valamint a http://dialogos-tt.blogspot.com blogon. Egy film a módszerről angolul.

Kapcsolataink lényege nem az információcsere, hanem hogy harmóniát teremtsünk az élő szervezetek viselkedése között. (Humberto Maturana, Nobel díjas tudós)

Érdeklődés: Ruzsa Ágota, aruzsa@solintezet.hu