Duna kollégium

I. Duna kollégium Rövid bemutatkozóDK                        és                   Danube CollegiumPeregrinus 
 
                                        Társadalmi vállalkozók a fenntartható Duna tájban

                                          ENSZ 2005-2015

                                  A fenntarthatóságra nevelés és a roma integráció évtizedének jegyében

 A Duna Kollégium jövőképe Olyan, nemzetközi, Duna menti népek közösségébe ágyazott tanuló környezet teremtése 3-5 régióban, ahol gyakorlati tevékenységen, elméleti képzésen és személyiség- és közösség és a hátrányos térségek fejlesztésén keresztül a résztvevő fiatalok érzékenyebbé válnak a felelősségteljes gondolkodás és cselekvés iránt és kiterjesztik képességeiket a fenntarthatóság hármas alapelvének gyakorlati megvalósítása irányába: a gazdasági-társadalmi és környezeti fejlődés HARMÓNIKUS egységét megteremtve itt a Kárpát medence, Duna völgyi régióban közös akció tanulásban a Dunával-Tiszával határos népek fiatal, jövő teremtő vezetőiként. Indoklás – miért van szükség rá? Kicsi az együttműködés, a közösségi és stakeholder összefogás, a társadalmi koherencia fejlesztését szolgáló jó példák sora, különösen ahol a fenntarthatóság elméleti megértéséből fakadó elköteleződés is munkálkodik. Pedig – úgy tűnik – csak és egyedül ez a jövőnk záloga. Erre nemzeti és általános európai szintű keretek jobban adottak, de a Kelet-Közép Európa és benne a Duna menti népek kohéziója nagyon gyenge és ingatag, s közben a hátrányos térségek, a leszakadó régiók és benne különösen a Roma-Cigány népesség nagyon – nagyon kiszolgáltatott, holott a régió fejlesztés szintjén épp itt rejlenek olyan társadalmi és tudás alapú kitörési pontok, melyeket most szunnyadni hagyunk és csak egy-egy szakirányban, pl. zene és művészetek engedjük kibontakozni. Európa ismét ketté szakad, HA ezt a helyzetet nem sikerül előretekintő, hosszú távú megoldási paradigmába helyeznünk. Európa ketté szakadt 7-5 ezer éve, 1600, majd 300-500 éve és 60 éve és előfordulhat, hogy a XXI. század hajnalán is. Állítsuk meg együtt és közösen, új lehetőségeket és tanulási élettereket engedve a térségi összefogásra kész soknemzetiségű fiataloknak. Elsődleges meghívottak(régi nevén célcsoport, de mi nem lövünk rájuk, hanem behívjuk, megszólítjuk őket) Három közösséget szólítunk meg: 1. Fiatal felnőttek, 24-35 év között, akik már a munka világában jól teljesítettek és most felébredt bennük az értelmes,a közösségi életre pozitív hatással alkotni akaró életkedv és keresik a másoknak is segítő, támogató minőségi és holisztikus ( testet-lelket és szellemet ) mozgásban érlelődő munka és tanulás útjait. Sokan vannak, szétszórva. 2. A fiatal, egyetemi képzésüket végzők, általában bachelor és/vagy mester fok utáni diákok, akik a jövő vezető nemzedékét fogják alkotni, de kissé elveszettek és a specializált tanulás mellé keresik az átfogó, rendszerelvű és elhivatást felébresztő látásmódba ágyazható személyes útjukat. 3. Fiatal gimnazisták, szakközépiskolások, akik bizonytalanok, nem tudják folytassák-e és hol és miért tanulmányaikat . Ilyenek gyakran épp a hátrányos térségben élő roma és nem roma fiatalok, akiknek erőre, inspirációra és lelki kitartásra van szükségük, vagy akik nagyon is tudják, hogy folytatni akarják, de a kollégium tanításai kimaradtak iskolai tanulmányaikból. Nekik az 1. és 2. csoport tagjai közreműködésével indítunk képzést, hogy megújult erővel, önbizalommal és kitágult igény és világképpel kezdjék el a továbbtanulást. Tanulási időtáv: A három csoport tagjai a Duna menti országokból, roma fiatalokat is bevonó, határokon túli együttműködésben és közös tanulásban egy-egy, vagy másfél évet töltenek el és alapvetően egymásban generálják a kölcsönös tanulás lehetőségét és alkalmait, miközben bizonyos témákban szakemberek és mentorok vezetésével az akció tanulás elveire épülő munkát végeznek. Így a Roma integráció és a fenntarthatóságra nevelés, a vezetői és vállalkozói attitüd és képesség, valamint a KKEurópai összefogás tudata egyszerre és a szolidaritás, és együttműködés segítségével a lehető legmélyebb szinten alakulhat ki

A Kollégium rövid leírása

Egyéves tanulási folyamat,amely kapcsolódhat a GBGSU képzéseihez és egyúttal a CAS Kárpátok műhelyéhez és a tervek szerint a TheHuBpest tevékenységének társadalmi vállalkozás projektjeihez. 1.,Különböző tudományterületről és országból érkező, hazai és külföldi fiatalok számára megfelelő befogadó-készséggel rendelkező 3 fő helyszínen: Duna folyó Duna-kanyarig terjedő felső folyásánál, a Tisza felső folyásánál és a Duna-Dráva találkozásában. A tanulási folyamatban a képességeket fejlesztő csoportos munkán és tanuláson van a hangsúly. A résztvevők falvakban, városokban gyakorlati tevékenységüket a térség területfejlesztési programjában kijelölt fejlesztési területekhez kötik. A rendszerszintű, a fenntarthatóság elméletére és gyakorlatára, a mély ökológia és öko-spirituális értékekre épülő szemlélet elsajátítását elősegítő elméleti képzést mentorok, oktatók, fejlesztők tartják az alábbi témakörökben: 1. Ökológiai-társas tudat Szervezeti/közösségi és természeti ökológia: Fenntartható fejlődés és Az ember és a szervezet, a rendszerszemléletű tanulási és probléma kezelési, jövőtervező kompetenciák és a háttér elméletek. 2. Társas lélek és együttműködés az érintett régiókban Közösség és teamfejlesztés az akció alapú tanulásra építve: térségi -projekt fejlesztő munka. 3. Szakmai és vezetői kompetenciák-jövőteremtés Személyre szóló személyes és szakmai fejlesztés az öko-pszichológia és a hagyomány alapján mentorok- coachok segítségével. 4. Peer és action learning A társ-tanulás, tanítás jegyében egymástól való tanulás és tanítás a helyi rászoruló fiatalok inspirálása és a Duna menti kultúrák közötti tanulás elmélyítése.

Szakmai kollégáink

Hazai körökben a Tanuló szervezetek a fenntarthatóságért szervezet és a SoL Intézet és Stratégiai partnereinek munkatársai. Térségi-Duna-táj körökben a SoL Intézet nemzetközi partnerei a Hosting Transformation ( különösen a Knowmads és a Pioneers of Change-Plenum ) és az Enhancing Systemic Transformation projekt tagjai és a Castle Borl és a Team Academy releváns csoportjai, valamint a SoL Globális szervezetei.