DunaSpirit

82px-Dunai_hidak"A harcot, melyet őseink vívtak, békévé oldja az emlékezés-s rendezni végre közös dolgunkat:ez a mi munkánk és nem is kevés."( József Attila: A Dunánál. ) Partnerség, hídverés múlt-jelen és jövő között, kooperáció és megszentelt fenntarthatóság, inspiráló, átalakító vezetés és részvételi alapú együttműködés. Az alakuló SoL Danube (benne a SoL Intézet és az AGA és környező-szomszédos országok) intergenerációs programja, amelyben három projekt van kikristályosodóban. I. Duna kollégium for DunaPeregrines:  Holisztikus tanuló tér, ahol a XXI. századi kihívásokra és lehetőségekre közös öko-spirituális és pszichológia és az új tudomány alapú tanulási terekben készülhet fel minden érdeklődő a tudományos paradigma és a Hagyomány és a pszichológia tudásbázisán kibontakozó éber és tudatos vezetésre és cselekvés alapú, akció tanulásban kiművelt válaszokra. A fejlesztés ezért helyi és regionális munkára épül, érintett szakemberekkel és szervezetekkel együtt az új és innovatív, a fenntarthatósági szükségletekre is válaszoló modellek kiművelésével. Éves hosszúságú és rövidebb tanulási térben változatos intenzitással és közösen, nem-formális képzési keretekben tanulhatunk.  Partnereink, akik inspirálnak és akikkel közös tanulást fejlesztünk, pl. a Kék gazdaság (Pécs), az MSLS svéd egyetemi model, s a sokunk által kedvelt Schumacher College. A Vándor kollégium projekt 2004-ben került első kidolgozásra a SoL és a Budapest Klub támogató csapatával Hernold Orsolya ötletgazda kezdeményezésére. Ennek mini változata 2005 nyarán került megrendezésre és azóta keresi a projekt az elkötelezett partnerekkel az együttműködést és az indulási lehetőséget.  most úgy tűnik, hogy a H13. stratégiai partnerségében elindulhat a fővárosi program. . A programot kiegészíti - kapcsolódó szállal erősíti a régió  számos kezdeményezése, mint pl. 2013-2014-ben a dunaVision karaván, és két projektünk résztvevői, Bozsoki Dániel, Jasenka Gojsic, Mischa Altman és Várfi melinda a Hosting Transformation  EU-s projekt résztvevői és Suhajda Virág és Ruzsa Ágota, az Enhancing Systemic Transformation program résztvevői. II. DunaDialógus Ruzsa Ágota 2002-ben a Szentendrei szigeten, a Rosinante fogadóban szervezte meg az utolsó (1992-2002) Nemzetközi Női Dialógus találkozót, amely az AGA Dialógus projektének a végét jelezte. Az MIT egyetem 2 éves Dialógus facilitátor képző programjának folytatásaként 10 éven át körbejártuk a világot (USA,Új-Zéland, Magyaro., Dél-Afrika, USA, India, UK, stb.) és egyúttal elindítottuk ekkor a DunaDialógus/Dialogue on the Danube programot. E közösségi elmélyült gondolkodás, azóta számos keretben alakult és bontakozott ki: Dialógus facilitátor képző 2003-2004, Art of Hosting 30-40 nemzetközi résztvevővel 2010.májusában,  melyet rendszeres éves találkozók követnek azóta növekedő közösségi bevonással. I. 2011, decemberében Budapesten volt horvát-szlovén és osztrák partnerekkel együtt II. 2012. december eleje: Szentenrei szigeten  horvát-szlovén, német és erdélyi származású, Pozsonyban élő "echte " kárpát-medencei résztvevőkkel együtt III. 2013. június 14-16, DunaDialógus2013: Közös Jövőnk teremtése együtt a  dunaVision projekttel a H13 partnerségében, a TérTeremtő dialógusok módszerével, a Budapest,  Horánszky u.13-ban. 2014 DunaDialógus: Öko-szociális teremtő terek III. DunaSpirit: A feminin erő. Ősi Jövendőnk és a Partnerség Európája, ahol feltárjuk és magunk és európai nemzettársaink számára is elérhetővé tesszük azokat az ősi gyökereket, melyekből Európa kultúrája a görög-római-latin társadalmi berendezkedések előtt oly gazdagon táplálkozott.. Szándékainkat nemrég a kulturális kreatívok egy pozsonyi élménye alapján Fogel Frigyes fogalmazza meg ihletetten: "..Mert sokan vagyunk itt sokféle nemzet fiai ebben a különleges  s gyönyörű Közép- Európában es bizony pont ez teszi különlegessé ezt a helyet -mint már személyesen is megtapasztaltam, Prágában, Pozsonyban, Erdélyben/Romániában, Ausztriában és remélem hogy nemsokára déli barátainknál is- hogy milyenek is vagyunk mi valójában...A sokszínűség, sok nemzetség együtt, akik mind tehetségesek valamiben. És ezt csak saját személyes találkozásaink alkalmával, közösségeinkben, vagy közösségeinket építve élhetjük meg és fogjuk megélni.Mert menni kell, kopogtatni, személyesen megkérdezni a mellettünk élőket: Testvérem, hogy vagy? Miben segíthetek?" Fogel Frigyes  

  .