TTD facilitálás

letöltés (1)"...Ez természetesen feltételezi, hogy legelőször saját demokráciánk legyen újra a kutatás és a teremtés, a teremtő dialógus, a közakarat és a felelősség színhelye, s ne partikuláris érdekek csatatere."  Vaclav Havel beszéde a Stanford Egyetemen "A vezetés nem egyéb, mint beszélgetés..." Harvard Business Review

                TérTeremtő dialógus = Art of Hosting

letöltésA részvételi-közösség alapú beszélgetés és tervezés művészete

Módszerek és látásmód a közösségi, társas intelligencia és a Társalgás alapú vezetés kiműveléséhez

Az alkotó-teremtő ciklus: Csend-Kapcsolat-Tett-Ünneplés  

Cselekvő új Tudat 2012 konferencia közel 100 emberben ébresztette fel a megosztás, a közös gondolkodás és az együttműködés vágyát. Reméljük, hogy hasonló erővel és vágytól fűtve számos alkalommal összejövünk és a Cselekvő Új Tudat - Szeretet erejében fogant közösségi és egyéni tettek összehangolása által képesek vagyunk kilépni életünk és Földünk labirintusából.

letöltésAz Art of Hoosting magyarul Térteremtő Dialógus Nagycsoportos Dialógus technikák, módszerek, elméletek és gyakorlatok egybe tartozó csokra, amely lehetővé teszi különböző célú és méretű csoportok bármilyen téma mentén történő közös gondolkodását, a tervezést és a projektek kidolgozását - az ötlettől a  megvalósításig terjedő teremtő cikluson át.

 Kérdezed-e néha magadtól, hogy

 • Képes vagyok-e fenntartható, hiteles Art of Hosting Training - TUDATOS TÉRTEREMTŐK KÉPZÉSErészvételi tereket teremteni bölcs és innovatív döntések kiművelésére és fenntartható alkalmazására?
 • Vannak-e és hol olyan tapasztalatok és módszertanok, amelyek megújulást és bevonást, innovációt és okos döntéseket segítenek elő?
 • Tudom-e társainkban is felkelteni a tanulás és munka tereiben a közös elköteleződést?
 • Fel tudom-e ébreszteni szervezetem, hálózatom, közösségem kollektív intelligenciáját?
 • Tudom-e biztonsággal és asszertiven a növekvő káosz és folyamatos átalakulás bizonytalanságában és gyakran félelmében a rám bízott közösséget, csapatot vezetni? Lsd. alábbi ábra Juanita Brown és T.Hurley Conversational Leadership cikkéből.
"To change something, build a new model that makes the existing model obsolete.” - Buckminster Fuller grafikon

Megtapasztalod, hogyan tervezz és vezess olyan beszélgetéseket és megbeszéléseket, összejöveteleket, értekezleteket, melyek tiszta gondolkodást, intelligens megoldásokat és csoportos megértést eredményeznek. Ez az egyik legfontosabb vezetői kompetencia a mai világban. Olyan interaktív folyamatokat tanulsz, amely új tanulást, innovatív ötleteket és megoldásokat hoz felszínre és a teremtő bölcs tettekhez vezet. Hogyan lehet ezeket a módszertani megoldásokat munkádban és közösségeidben alkalmazni? Erről is sokat tanulhatsz tőlünk és csoportársaidtól egyaránt. Sőt a módszereket megtámogatják alapos és izgalmas új elméleti, tudományos értelmezések is.

“A társadalmi rendszerek változása az odafigyelés reflektáló csendjében megszületett megértésre és bizalomra épülő együttes cselekvés eredménye.” (D.Sandows, Global SoL)

  A képzés tartalmazza

A képzésen való részvételt, a kézikönyvet és teát/kávét a szünetekben Közösségi oldalunk: Tudatos TérTeremtők-Art of Hosting a Facebookon található.

 Az  Art of Hosting és a The World café közösség
Fontos róluk írni.  Ez a képzés az Art of Hosting nemzetközi gyakorlat magyar változata, kiegészítve a hazai team specifikus tudásával. Az Art of Hosting nemzetközi, globálissá formálódó közösség tagjává úgy váltunk, hogy 2011-ben - több élményalapú részvétel után  - a módszert kigondoló "mesterrel", Toke P. Müllerrel tartottuk május 9-11. között az első, nagyon jól sikerült képzésünket angolul 12 európai és Európán túli (Tibet-Kína, India, USA, Új Zéland) ország tagjainak részvételével. Most mindezt magyarul szeretnénk minden érdeklődőnek elérhetővé tenni.

A Tér Teremtő Dialógus: technikák, módszerek, elméletek és gyakorlatok egybetartózó csokra, amely lehetővé teszi különböző célú és méretű csoportok bármilyen téma mentén történő facilitálását. A Tudtos TérTeremtés alapelvei a kollektív tudás és intelligencia fejlesztésének elméletére, az eltérő szempontok és lehetőségek közös felfedezésére, az aktív részvételre és elkötelezettségre, illetve a konfliktusok kreatív, előremozdító párbeszédekké történő átalakítására épít. Erről többet olvashattok az www.artofhosting.org honlapon és a nemzetközi közösségi oldalon, valamint  itt honlapunkon. Egy film a módszerről angolul.

The WorldCafé nemzetközi közösség alapítójával, Juanita Brownnal és D.Isaacs-szel közös szakmai műhelyben, az MIT Dialogos projektjében vettünk részt és az alapokat, majd a további fejlődést a 10 éves nemzetközi női dialógus keretében végigéltük és tudásunkkal gazdagítottuk. Igy lettünk és vagyunk a közösség tagja, a módszer hiteles megjelenítője.

Kapcsolataink lényege nem az információcsere, hanem hogy harmóniát teremtsünk az élő szervezetek viselkedése között. (Humberto Maturana)

TérTeremtő facilitátoraink

Teret nyitunk az önszerveződő, felelős, megújító és átalakító tetteknek "...the defining feature of entering the field of presencing is the absence of manipulation and manipulative practices. That's the core. In doing this work, all we can do is to open the doors. But we can ever take away the decision each human being makes: to go though this door - or to stop short of it." Theory U, Otto Scharmer Ruzsa Ágota Éva

Ruzsa Ágota Éva, MbS Coach és facilitátor. A SoL Intézet alapító igazgatója. Az utóbbi 30 évben folyamtos motivációval igyekszik a kelei és a nyugati gondolkodásmódokat összekötni. A facilitátorrá John Heron tanszékén, a Humán Potenciál munkacsoportban történt részvétele után vált 1988-ban. Vezető tréner, aki képzéseiben, munkáiban a fő hangsúlyt a különböző, a dialógust és más együttműködést támogató nagycsoportos folyamatokra fekteti, melynek alapját a stratégiatervezést, konfliktuskezelést hatékonnyá tevő módszerek adják. 1988 óta, a Surrey egyetemen végzett tanulmányait követően személyiség- közösség, és szervezetfejlesztő facilitátorként, coach - trénerként dolgozik. A dialógus facilitátor képzés alapjait 1992-94 között, az MIT Tanulószervezetek Központjában, a W. Isaacs vezette Dialógus facilitátor fejlesztő csoportban alapozta meg számos munkatársával, barátjával együtt. Többek között együtt dolgozott Juanita Brown-nal, a World Café módszerének megalkotójával, akiknek megközelítését integrálta számos hasonló módszerrel és a Hellinger rendszerállítás és A.Mindell Mély demokrácia elméleti és gyakorlati folyamataival

 Szentirmai Judit

Szentirmai Judit, tanár, szociológus. Jelenleg egy alapítványnál érzelmi és magatartás problémával küzdő gyerekekkel, tanáraikkal, szüleikkel, nevelőikkel dolgozom. Kiterjedt tapasztalatot szereztem civil és közigazgatásban dolgozva. Hiszek a megtartó energiákban, a kimondott szavak erejében, a beszélgetésekben, a közös gondolkodásból teremtődő lendületben. 2011. májusában magam is résztvettem az angol nyelvű AOH képzésen.

Bernadett Köteles-Degrendele, tervező és a részvételi Vezetés művészete, EU Bizottság programjának résztvevő facilitátora....aki a módszerrel ott az EU stakeholder dialógusait facilitáló közegben találkozott.

Jobbágy Mária, egyéni-, szervezeti-, közösségi- és környezeti tanácsadó. Életpályája úgy alakult, hogy tapasztalatot szerzett az egyének, családok, csoportok és szervezetek tevékenységének fejlesztésében különböző időben és számos módszerrel. Népművelőként az életmód és a kultúra, a családok segítőjeként a szociális és pszichológiai „felzárkózás” új módszereinek fejlesztése, mentálhigiénikusként a lelki egészség védelme, trénerként és tanácsadóként a vezetői és szervezeti hatékonyság, végül klasszikus feng shui tanácsadóként az egyén – szervezet – környezet egyensúlyának megteremtése vált küldetésévé. FengShui mesterei: Halassy Marianna és Master Yoseph Yu (FSRC-Feng Shui Research Center). A tudatos Tér-teremtéshez a klasszikus feng shui módszereivel járul hozzá. A terek feng shui megoldásokkal történő átalakításával otthonosabb környezetet teremtve, kedvező hatással lehetünk kapcsolatainkra, egészségünkre, anyagi helyzetünkre. Egy-egy meghívott vendégünk:
 • Máté Lajos, Hagyomány kutató
 • Likits Réka, Dragon Dreaming
 • Erdei Annamária, Eu Bizottság, Brüsszel
 • Varga Zsolt, EU facilitátor
 • Köteles Bernadett, EU
 • Rainer v. Leoprechting
 • Marjeta Novak, Szlovénia
 • Nora Granescu, Szlovákia
 • stb. szakértők a régióból
Segítő társaink: Kaminszki Ildikó, háziasszony, és a TTD önkéntesei