CLLD – Közösség vezérelte helyi fejlesztés

" A helyi vidéki közösség alkossa meg a saját fejlesztési programját, a meglévő tapasztalatokat fejlessze tovább" , jelentette ki Búsi Lajos vidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár a közösség vezérelt helyi fejlesztésről (CLLD - Community-Led Local Development) szóló nemzetközi konferencián 2013 júliusában Budapesten.

A közösség vezérelt helyi fejlesztéssel, az alulról jövő vidékfejlesztési kezdeményezésekkel olyan átfogó fejlesztési tervet lehet megvalósítani, aminek döntő jelentősége van a felzárkóztatásban. Hangsúlyozta, hogy a lehető legjobb végrehajtáshoz kell a jó gyakorlat átadása, a CLLD-nek azonban még nincs kialakult gyakorlata.

Ebben képes nagy előrelépést biztosító módszertant nyújtani a SoL Intézet által a magyar, hazai igényekre adaptált Art of Participatory Leadership-AoPL módszertan, ami az EU Bizottság keretei között elvárt és már 5 éve alkalmazott vezető, stakeholder dialógusok és igazgatóságokat átölelő fejlesztési programok módszertana. Hazai keretek között facilitátor csapatunk itt és más nemzetközi tereken szerzett tapasztalatot: Ruzsa Ágota, nemzetközi AoPL facilitátor,  vezető facilitátor Varga Zsolt, Erdei Annamária, Köteles Benadett-Degrendele, EU   facilitátorok,  Szentirmai judit, AoH-TWC facilitátor

 A CLLD az EU minden tagállamában kötelezően előírt módszer lett. Magyarország a végrehajtáshoz szükséges partnerségi megállapodásában rögzítette az elképzeléseit. A programok irányító hatósága a Vidékfejlesztési Minisztériumon belül marad.

Pedro Brosei, az Európai Bizottság Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatósága (DG Agri) szerint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) forrásainak öt százalékát kötelezően CLLD módszerrel kell felhasználni, míg az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA), az Európai Szociális Alap (ESZA), valamint az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) esetében ez választható lehetőség.

A tagállamoknak a partnerségi megállapodásukban szükséges megadniuk, hogyan tervezik a CLLD eszköz alkalmazását. Az újdonságnak számító CLLD-eszköz a vidékfejlesztésben széles területet ölel fel, így egyebek mellett határon átnyúló együttműködésre is lehetőséget ad.