A Tanács-Törzsi Tanács

A törzsi tanács Demokratikus döntéshozatali eljárás, nehéz témák eredményes megbeszélésére. A DIALÓGUS és MEGEGYEZÉS egyik ősi formájának és folyamatának adaptált módszere a KÖZÖSSÉG ’túlélésének’ érdekében fontos, nehéz kérdések, komoly kihívások idején. A módszert akkor érdemes használni, ha csoportosan akarunk gondolkodni egy kérdésről, és fontos a konszenzus. A csoport létszáma minimum 8 fő kell, hogy legyen. A kérdés megfogalmazása: „Mit kell tennünk ahhoz, hogy...?” A modell jellemzői
  • Eredményorientált konszenzuskereső folyamat, ami konkrét megállapodásokkal végződik.
  • Mindenki szóhoz jut, mindenki véleménye egyformán fontos.
  • Egy lehetséges fórum az eltérően gondolkodó vezetők számára, ahol konstruktívan tudnak témákról, problémákról beszélni, és megegyezésekre jutni.
  • 8 fontos perspektívát 8 törzsfőnök képvisel. Mindenkinek csak egyetlen szempontra kell koncentrálnia. A módszer biztosítja, hogy az egyeztetés során minden fontos szempont előkerül.
A résztvevőktől az alábbi készségek szükségesek:
  • értő figyelem
  • jó kommunikációs készség
  • türelem és frusztrációtűrés
Facilitáror A facilitátor biztosítja a kereteket. Segíti a jó kérdés megfogalmazását (konkrét, pozitív, mindenki elkötelezett legyen, stb), a szabályok betartását. A beszélgetés tartalmi részétől függetleníti magát, nem foglal állást. A folyamatért felelős, továbblendíti a folyamatot, ha megakadt. Menete Ismertetjük a csoporttal röviden a módszer lényegét, menetét, a 8 perspektívát. A csoport megállapodik a kérdésben. A csoporttagokat arra kérjük, válasszanak egy perspektívát maguknak. Melyik szimpatikus? Melyik illik általában rájuk, arra, ahogyan működnek az életükben? A döntésben segíthetjük őket képekkel is, ha szimbolizáljuk az egyes égtájakat. Fontos, hogy minden perspektívát képviselje legalább egyvalaki, és mindenki köteleződjön el egy perspektíva mellett. Nincsenek szemlélődők. Egy perspektívát többen is képviselhetnek. A 8 perspektívát 8 törzsfőnök képviseli. A résztvevők körbeülnek, az égtájaknak megfelelő elrendezésben. A törzsfőnökök meghatározott sorrendben szólalnak fel, a felszólalásnak megvan a rituális szövege, amit mindig el kell mondani (Melyik törzsfőnök vagyok, mit képviselek, stb). Kelet kezdi, és így haladunk délre, nyugatra, majd északra. Több kör is tehető, de csak északkelettel zárhatjuk a kört – tehát mindig teljes köröket kell tennünk, így biztosítjuk, hogy mindenki ugyanannyiszor szólalhat meg. Az egyes körök között hagyhatunk némi felkészülési időt, és így azok is tudnak egyeztetni, akik többen képviselnek egy-egy irányt. Ilyen esetekben csak egyikőjük szólal meg. A 8 perspektívát – az eredeti indián szempontokat követve és adaptálva – a folyamat elején a csoport tagjai egyeztetik és rögzítik. Az ezeket képviselő 8 „törzsfőnök” kiválasztásra kerül és felkészül az ő perspektívája mentén a tanácsra a vele azonos perspektívát választó résztvevőkkel. Mellékletek Törzsi irányok képpel Törzsi tanácskozás bevezető Törzsi tanácskozás mint kör