MINDFUL FACILITATION-PARTICIPATORY LEADERSHIP

emerging_new A SZERVEZETI INTELLIGENCIA FEJLESZTÉSE a részvételi vezetés módszereivel tudatos jelenlét alapú teremtő terekben, ahol a szer vezet  A Facilitálás művészete, mint oly sok minden más, e képesség nélkül csak gépies és lelketlen cselekvés. Ebből következően hatása is hasonló. Holott a facilitálás lényege, hogy megkönnyítsük az adott közösség, csoport vagy szervezet tagjai között az elmélyült, fontos és értelmes beszélgetéseket, alkotó és teremtő együttlétet-dialógust és tervezést. Mily sokszor fullad egy egy ilyen alkalom terméketlen vitába, értelmetlen és gyorsan, túl gyorsan meghozott döntésekbe, vagy épp feloszlott és semmilyen véget nem érő elválásba. Konfliktusok, kompromisszumok és elköteleződés mentes döntések. ha az egyáltalán döntésnek nevezhetjük. IV.C 2014 005A Teremtő Tér alapú facilitálás lényege épp az, hogy a döntés egy emergens, egymásra éber jelenléttel figyelő közösség belső elköteleződésének kibomlásában szülessék meg. Ne régi és ismert válaszok közötti harc, birkózás és pin-pongozás eredményeként kerüljön ki az egyik döntés győztesként, hanem az eddig még nem ismert, a közös jelenlét teremtő teréből bontakozzék ki az új és megerősítő, elköteleződést és alkotó kedvet inspiráló megoldás. Ez a Tudati, teremtő tereket nyitó facilitálás lényege. magyar nyelven dialogosTudatos Társas Teremtő Dia-Lógus-Art of Hosting                                                          szervezeti-ábrák-150x150 Ennek Mód-SzerTára a szervezetek-emberek és rendszerek összhangját képes megteremteni. A szertár szerves kapcsolódást tart az alábbi módszerek között, melyeket hiteles és a legtisztább forrásból tanultuk. diaLogos -Névtelen-1-286x300David Bohm és 41pOuvoUhnL._SY344_PJlook-inside-v2,TopRight,1,0_SH20_BO1,204,203,200_William Iaacs' DiaLogos projekt-MIT egyetem, USA     TWC-CD 007The World Café - Juanita Brown és David Isaacs, 1992-94, akivel közös csoportba jártunk, a Dialogos projektbe, majd a International Women Dialogue, 1994-2004.     51JSKl6RjuLOpen Space és Future Search, melyet Barbara Benedict Bunker (Author), Billie T. Alban (Author) Large group Interventions képzésén tanultam. Ruzsa Ágota Éva, vezető facilitátor irányításával