SoL Intézet

Institute for Systemic Organizational Leadership 
to Deepen Collective Inner Spaces by applying Participative Leadership based Collaborative Practices to Enhance Systemic Transformation in the Duna Region

25 évesek lettünk:

A Global Association of SoL Communities nemzetközi szervezet alapító tagja a Tanuló szervezetek a fenntarthatóságért, SoL Hungary alapítvány. SoL Intézetünk ennek az alapítványnak a tanácsadó, fejlesztő és képző-kiadói szervezete. 
A SoL 25 programjairól ide kattintva tud olvasni és azokhoz kapcsolódni. 

A reziliens-életerős és életképes szervezetek eredményességéhez fontos a cselekvés új, tudati mintázata, ami megújító és ha kell, átalakító erővel bír. Nincs idő a foltozgatásra.  A  reziliens, életerős és rugalmas szervezet közösségi intelligenciája az átalakító-transzformáló vezetés, a közösségi bölcsességet kibontó facilitatáló-részvételi  együttműködés, a komplexitást kezelni képes rendszerszemléletű gondolkodás képességének függvénye.  Ez évek óta főtevékenységünk. Erről Peter Senge ebben a videóban gyönyörűen és inspirálóan beszél.

A Tanuló Szervezetek 5 alapelve és a szervezeti és társadalmi intelligencia fejlesztésének elméleti megalapozottságát szakmai és gyakorlati megközelítésben elérhetővé tenni Five Disciplines-sml

közösségi - részvételi stratégiai tervezés  - Facilitálás eredményes, új módszerekkel - a Tudatos teremtő tervezés és Vezetés a jövőből - komplexitás menedzsment, részvételi vezetés és a Jövőteremtés művészete - reziliens kompetenciák fejlesztése (elméleti képzés és gyakorlati tanácsadás),

A Globális SoL hálózat

A Tanuló Szervezet Társaság (Society for Oranizational Learning - SoL) 1995-ben a Massachussetts Institute of Technology (MIT, Boston) Sloan School of Management, Tanulószervezet Központjából nőtt ki, hogy átfogó szervezeti, intézményi változások létrejöttét segítse és támogassa tanuló és műhely közösségek kialakulását. A növekvő nemzetközi érdeklődés hatására 1998-ben globális hálózattá bővült Peter Senge, MIT professzor elnökletével. 2012. Májusában ez a Globális Hálózat(Global SoL Network) átalakult egyenlő, partnerszervezetek nemzetközi egyesületévé. Ez a Global Association of SoL Communities, melynek alapító okirata ITT letölthető.
Ruzsa Ágota, (jelenleg a Globális SoL Inspiráló Tanácsának tagja) révén a hazai érdeklődök kezdettől fogva bekapcsolódhattak a SoL munkájába.
A SoL Intézet, Kemény Gabriella ügyvezetésével és Ruzsa Ágota szakmai vezetésével a Tanuló szervezetek a fenntarthatóságért alapítvány társadalmi vállalkozói önálló jogi szerve, amely egyúttal a hazai SoL Hu közösséget is támogatja.

A SoL hazai története

A SoL alapítója, Peter Senge 1998-ban felkérte Göran Carstedt, volt IKEA és VOLVO igazgatót a nemzetközi hálózat igazgatóságába.  Göran Carstedt már 1998-ban Ágota meghívására az akkori IMS-CEU  támogatásában megtartotta első műhelytalálkozóját.
2004-ben Peter Senge és László Ervin elfogadta meghívásunkat és egy napos konferenciát tartottunk Tanuló szervezetek a fenntarthatóságért címmel. Azóta számos gazdag program szervezője, megtartója, inspiráló társa volt, amely a hazai köz-és szervezeti tanulás terén jelentős hatást fejtett ki. Az I. Magyar fenntarthatósági csúcs vezérszónoka 2010-ben.

Peter Senge, alapító SoL elnök, MIT professzor közreműködésével hazánkban 2004-ben tartott egy konferencia László Ervin professzorral együtt Tanuló szervezetek a fenntarthatóságért témában. Ez adott sikeres ihletet és indítást a hazai munkának. Azóta a rendszerszemlélet és a kollektív intelligencia fejlesztése, mint a fenntarthatóság fontos elméleti és gyakorlati alapja a szervezet munkájának gerincét adja. A SoL Intézet eleinte az Ariadne Gaia Alapítvány és a Budapest Klub támogatásával működött. Az elmúlt évek munkájának eredményeire alapozva 2007-ben létrejött a SoL önálló hazai szervezete, a Tanuló Szervezetek a Fenntarthatóságért, SoL Magyarország Alapítvány, amely átvette és felkarolta a SoL Intézetet, mint annak önálló gazdasági és jogi személyiséggel rendelkező szolgáltató szervezete.

A Tanuló szervezetek a fenntarthatóságért alapítvány( 2007 ) küldetése:

„Hozzájárulni ahhoz, hogy a rendszergondolkodás, az ökológiai tudatosság és a kollektív bölcsesség elveire és gyakorlatára alapozott fenntartható, együtt-érző és felelős társadalom alakuljon ki a személyes, szervezeti és közösségi tanulási kompetenciák fejlesztésével, miközben nyitva tartjuk a szívet, serkentjük a gondolkodást és felemeljük a lelket.”

Ezt megvalósítandó a SOL Intézet vállalatok, szervezetek és közösségek fejlődését és ÁTALAKULÁSI folyamatát támogatja hazai és külföldi tudások megosztása, tanácsadás és fejlesztő foglalkozások által.
A szolgáltatásokat munkatársaink, szakmai partnereink és a SoL tudásközösség tagjai végzik. Igy kiegyensúlyozott  és a változó világban gyorsan alakuló mély tudásokat naprakészen tudjuk megosztani minden érdeklődővel, kliensünkkel vagy tagszervezetünkkel.
A SoL Intézet tagjai, munkatársai és stratégiai partnerei közösen egy kreatív, innovatív, szektor-közi tanulóműhelyt alkotnak és a tudás közösség egy egy projektre, megbízásra és fejlesztésre társulva erőforrásait és kompetenciáit összekapcsolja és színergikus hatásában megbízói szolgálatába állítja.

Szolgáltatások

Fejlesztés

 1. a tanuló szervezeti kompetenciák,
 2. a fenntarthatóság kompetenciái a vállalati, szervezeti és iskolai gyakorlat terén
 3. komplexitás és innováció  menedzsment változó időkben
 4. jövő-teremtő stratégia fejlesztés ( Rg és TT műhely )
 5. szervezeti intelligencia kialakítása ( a TT műhely)

Képzések a tudásteremtő kompetenciák fejlesztésére:

 • a tanulószervezet alapkompetenciái-Mag képzés
 • rendszerszemlélet és kollektív intelligencia,
 • személyes vezetés;
 • jövő-teremtő stratégiai és problémamegoldó gondolkodás;
 • társas tanulás és társadalmi felelősségvállalás;
 • stakeholder dialógusok - vezetői dialógus:  részvételi vezetés
 • tanácsadás, coaching, tudás közösségek fejlesztése.

Tanuló szervezetekkel és fenntarthatósággal kapcsolatos kiadványok elérhetővé tétele.Társadalmi-Szervezeti Intelligencia fejlesztése, Szervezeti kultúraváltás